Näkymätön mies -toiminta sai alkunsa samannimisestä hankkeesta vuosina 2018–2020. Hanke oli osa sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaa ”Toimintakyky kuntoon”, ja sen kohderyhmänä olivat osatyökykyiset, pitkäaikaistyöttömät miehet. Hanke edisti heidän toimintakykyään liikunnan ja GreenCare-toiminnan avulla. Osallistuminen oli vapaaehtoista ja maksutonta.

Hankkeen aikana saadut tulokset osoittivat, että miesten kokonaisvaltainen hyvinvointi kasvoi pitkäjänteisen, vapaaehtoisuuteen pohjaavan työn avulla. Monipuolisessa toiminnassa jokainen sai käyttää omaa osaamistaan yhteisön hyväksi, ja toisaalta kokeilla ja oppia uutta.

Vuoden 2021 aikana toiminta integroidaankin osaksi Lahden Sininauhan perustyötä, ja sitä kehitetään laaja-alaisesti. Painopiste on ikäryhmässä 30+. Ytimenä on yhä yhteistyö Multamäen maatilan kanssa Hollolan kirkonkylällä, jossa käydään hoitamassa eläimiä sekä kunnostamassa maatilan ympäristöä. Toimintaan kuuluu myös liikuntaa, retkiä ja räätälöityä yksilötyötä.

Tällä hetkellä emme voi ottaa vastaan uusia miehiä, mutta kerromme heti, milloin pääset hyppäämään mukaan!

Tällaista toiminta on ollutOsallistujien ajatuksia toiminnasta